zarejestruj się po raz pierwszy/ register for the first time

Grupa wiekowa poniżej 20 lat

Uczestnik konkursu/ Participant
Grupa wiekowa - <20 lat / Age group - under 20 years old

Grupa wiekowa powyżej 20 lat

Uczestnik konkursu/ Participant
Grupa wiekowa - >20 lat / Age group - over 20 years old

Ambasadorzy konkursu

Ambasador konkursu.
Osoba zachęcająca do udziału w konkursie / Competition ambassador.
A person encouraging to participate in a competition.